Имало едно време една страна на приятелството, в нея всички обичали изкуството. В тази страна всеки допринасял за щастието на другите с усмивка, подкрепа и труд. Въпреки,че майчините езици на участниците били различни всички се разбирали чудесно, защото езикът на изкуството няма нужда от превод. Благодарение програма Еразъм+ се срещнахме и създадохме мостове на приятелства, които са неразрушими.

Тук можете да свалите цялата брошура, създадена по проекта.

Това издание е резултат от работата и опита на нашите доброволци, подпомагани и напътствани от нашия екип. Те изпълняват различни роли – на фотографи, сценаристи, писатели и художници, за да направят пътеводител на европейския доброволец.
Изданието ще бъде разпространено и архивирано в библиотеки. От опит вече знаем, че най-интересните идеи за дейности се зараждат у доброволците едва след средата, а понякога и към края на проектите им.
Организацията ни има готовност да подпомогне доброволците от местната общност и ЕДС /Европейска доброволческа служба/ в подобно начинание. Изданието ще бъде предоставена на изпращащите доброволците организации, партньори по проекта, библиотеките в Казанлък, Стара Загора и В. Търново.
Изработен е електронен вариант на книгата в сайта на Работилница Седянка и разпространение по електронен път от партньорите.

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.