13235789_1407853102561892_1189324219_nДвете страни са част от Европа, намиращи се на хиляди километри разстояние, как сме толкова еднакви и различни едновременно? Полша е родната ми страна, там откъдето идвам, страна, в която живеят 38 милиона души. Нека направим сравнение между двете страни, България е с едва 8 милиона души. Това е една от големите разлики между двете ни страни. Оттам идва и разликата в площта ни, Полша е три пъти по-голяма по площ от България. Полша е ситуирана в източно-централна Европа, а България е в югоизточната й част. Полша е разделена географски на три-на север низини, по средата с възвишения и на юг с планини. България е държава, в която можеш да видиш планини и долини една след друга. Полша е държава, в която има много долни от територията й, докато в България има повече планини. Не мога да открия много разлики между двете страни, но една от тях е часовата зона. В България сте с един час напред, в сравнение с Полша. И двете държави сме християни, но ние в Полша сме повече католици, докато вие сте православни. Като цяло имаме много празници, които празнуваме в един и същи ден, както й неща, в които вярваме. Имах възможност да празнувам Коледа с българи. Ние в Полша празнуваме в същите дни като вас. Коледата в Полша обаче е по-различна. Ние се събираме с цялото семейство и празнуваме. При нас традицията повелява да приготвил 12 ястия, докато при вас са нечетен брой. По принцип не ядем месо в този ден, но постепенно традицията се променя. За нас Коледа е много важен ден. Дори и някои от нас да не вярват чак толкова вече в този празник. Най-странното за мен беше, че вие не пеете коледни песни. При нас всяко дете знае коледни песни. Това за мен беше голяма изненада. За мен обаче най-голямата изненада беше как кимате с глава за „ДА” и „Не: За мен това е точно обратното на това, което съм свикнала. Понякога напълно забравям за тази ви особеност. Спомням си за първата ми седмица в България. Отидохме с приятели на ресторант и исках да си поръчам чаша вино, но вместо да поклатя глава както е прието при вас, направих обратното, сервитьорката се чудеше дали казвам да, а показвам не. От този ден нататък започнах да свиквам да използвам българския вариант за поклащане на глава. В Полша пием много чай и ако отидеш на гости чаят, който ще ти предложат е черен. Това ние разбираме под чай, а вие пиете плодов чай. Това е другата разлика между нашите държави. Също така нашето кафе в Полша е различно от това при вас. Вашето кафе е по-скоро експресо с повече вода, а в Полша нашето кафе е чаша в 200 мл. За мен също е странно как пиете водка или всякакъв друг алкохол. Пиете водката в малки чаши, а ние ги пишем в големи. Както виждате разликите между нас не са много. Имаме обща история. Езиците ни са доста сходни. В предвид всичко, което написах ние нямаме големи разлики. Всички сме човешки същества.

Poland and Bulgaria. Us. The same, but nevertheless different. We are both countries in Europe. Thousands kilometers apart. How can we be the same and different at once. Kind of like Schrödinger’s cat Poland is my motherland. This is where I come from. I live in a country that counts over 38 million people. In comparison to smaller than Poland Bulgaria, where is over 8 million people. That makes the first and almost the most visible at first difference between our countries. With the matter of population number comes the matter of the area. As far as I know Poland is three times bigger than Bulgaria. Poland is a nice country situated in the Central-Eastern Europe. Bulgaria lays in South-Eastern Europe. I also see Poland as one country divided, geographically speaking of course, in three parts. North – full of lowlands, middle – uplands, south – mountains. Bulgaria for me is one country, where you can meet mountains and valleys one after the other. Poland is a country full of valleys (about 90%), in comparison to Bulgaria, where there is a lot of mountains (ca 60%). It’s very hard for me to find so big differences, but one of those things, that comes in my mind, is that we both live in different time zones. Here, in Bulgaria, is one hour later than in Poland. We are both Christians, although in Poland in general we are Catholics, and here you are Orthodox. We have a lot of common celebrations and we believe, in general of course, in the same things. I had the honor to see how you celebrate Christmas in Bulgaria. We celebrate the same days. Christmas Eve, Christmas Day and Boxing Day. But Christmas Eve in Poland looks differently. We gather together with whole family and celebrate. Our tradition is to prepare 12 dishes that day, not like in your country uncountable amount of them. We are not supposed to eat meat that day, and although that is what our traditions say, it has been changing recently. That day is very important to us – Polish people. Even if some of us believe differently or do not believe at all – we still celebrate. Oh, and the most important part is that you do not sing carols. In Poland even every child knows Christmas carols. That was a surprise for me! Also one of the main surprises here was the way that Bulgarian people say „yes“ and „no“. In all around the world people nod, when they want to „say“ „yes“, and they shake their heads, when they want to „say“ „no“. But here it’s completely opposite. I think that was, and still is, a thing that I sometimes forget about. I remember my first weeks in Bulgaria. I went with my friends to the restaurant. I wanted to buy a glass of wine. The waitress asked me if I wanted red wine. Of course, let’s say – by a habit, I nodded and said yes at the same time. Well, to be honest, the waitress was surprised and confused, as was I. From that moment I try to remember about that fact. In Poland we drink a lot of tea. If you would like to order tea or you will be a guest in Polish house, you will receive black tea. This is what we mean by tea, and correct me if I’m wrong, but you understand tea as herbal tea. This is the next difference, that I could find between our countries. Also in Poland standard coffee is something different than standard coffee in Bulgaria. Yours in general looks like espresso with more water inside, but in Poland our coffee (of course I do not count the coffee in the coffee shop etc.) is a full 200 ml cup. For me it’s also kind of weird how you drink vodka or any other alcohol cocktail. We drink vodka is small glasses, not in cups. This was a surprise for me too. As you can see those differences are small. We share the same part in history. Our languages are very similar to each other. I believe that despite those small, in my opinion, differences between our nations, we are pretty the same. And at the end we all are the same – we are human beings.