Първо място за Мариана Димова, второ място за Димка Боянова, трето място за Краси Господинова