От най-древни времена бродерията се е използвала за украса на облеклото. Характерното за българската бродерия е нейният богат и ярък колорит, различни видове бодове и концентрация на различни орнаменти и символи върху сравнително малка географска територия.