РАБОТИЛНИЦА СЕДЯНКА

КОНКУРС  2013

БЪЛГАРСКА ВЕЗБА

І. Тема – Традиционна ръчно везана българска риза.

Женска, мъжка или детска риза, копие на шевицата от автентична, старинна риза.

Бродерия и материали – бодове, цветово решениe, дантела – шита или плетена и кройка според оригинала.

II. Категории:

  1. Традиционно облекло
  2. Съвременно облекло

III. Срок – 15 януари 2013 г. – 30 ноември 2013 г.

IV. Изисквания за изработка

  • Ø Ръчна везба на шевиците
  • Ø Спазени особеноности на избрания етнографски район – един от 24-те етнографски района на България
  • Ø Мулине тип АНХОР
  • Ø За категория „Съвременно облекло” да са спазени бодовете. Кройката и модела са по избор.

V. Условия за участие

     –заявка за участие на  rabotilnica_sedianka@abv.bg  

     -такса за участие-12 лева, която трябва да се внесе до 15 февруари  2013 г. От такса за участие са освободени редовните членове на Работилница Седянка ;

– снимка на автентичната риза;

– снимка в близък план на шевицата и дантелата;

– плат от естествен материал – памук, лен или кенарено платно;

– снимки на подготвените материали и периоди на работа от деня на започване до приключване;

– един експонат на участник;

– всички произведения трябва да бъдат придружени с трите имена и адреса на създателя, описание на оригинал. Местоположение, история (ако има известна), използваните материали и ръкоделни техники – бродерия и дантела, да се предадат на организаторите до 30 ноември 2013 г. на адрес определен от ръководството на Работилница „СЕДЯНКА”: Експонатите ще бъдат изложени за широката публика през декември 2013 г.  на изложба на РАБОТИЛНИЦА „ СЕДЯНКА”.

VI. Награди

I, II и III награда за цялостно изпълнение и прецизност в категория  „Традиционно  облекло” ;

I, II и III награда в категория „Съвременно облекло”;

Награда на публиката;

Награда за най-млад участник;

Ще бъдат раздадени и поощрителни награди.