Официална регистрация:

гр. Велико Търново, ул. П. Тодоров, №2, Национално Движение Работилница Седянка

e-mail: rabotilnica_sedianka@abv.bg

Вземете участие в Работилница „Седянка”. Елате на нашите СЕДЕНКИ, доведете и приятелите си!
Местата на сбирките са:
1.София, ул.бул. Витоша 14, за контакти: Антоанета Толтукова, тел.: 0889 97 17 11 ,e-mail: nettyat@abv.bg , skype: nettyat
2.Велико Търново, за контакти: Любка Любенова тел.: 0887709129
3.Самоков, Зографската къща, за контакти: Ани Йовева тел.: 0888 581036 http://club.handmade-bg.com
4..Варна – Руменка Михайлова
5.с. Писарево, община Горна Оряховица, област Велико Търново, за контакти: Петър Георгиев, тел.: 0899638090
6. Пловдив, НБ „Иван Вазов“, за контакт: Галя Стойчева, тел.: 0888 688 906
7. Бургас, за контакт Елф Койнова, тел. 0878 826 377.
8. Русе, ул.“Витоша“ № 18, за контакт Севим Ганева, тел. 0887 175 119

Виртуална група Работилница „Седянка“, Фейсбук